shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Diệp Đồng

Diệp Đồng

Diệp Đồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long - 01 - Trịnh Vỹ Văn - Trần Mộc Thắng - Tạ Hiền - Lưu Tùng Nhân - Mễ Tuyết - Diệp Đồng

Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long

Bến Thượng Hải tranh bá Đồ Long tái hiện lại những năm 20 ở Thượng Hải, các cuộc hỗn chiến của đại ca Long Đầu nổ ra để xưng hùng xưng bá.