NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Diệp Đồng

Diệp Đồng

Nghề nghiệp: Diễn viên

Quốc gia: Hồng Kông

Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long - 01 - Trần Mộc Thắng – Trịnh Vỹ Văn - Diệp Đồng – Lưu Tùng Nhân – Mễ Tuyết – Tạ Hiền

Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long

Bến Thượng Hải tranh bá Đồ Long tái hiện lại những năm 20 ở Thượng Hải, các cuộc hỗn chiến của đại ca Long Đầu nổ ra để xưng hùng xưng bá.