shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Diêm Kiến Cương

Diêm Kiến Cương

Diêm Kiến Cương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Người Thừa Kế - Thuyết Minh - 01 - Diêm Kiến Cương - Tưởng Hân – Lưu Khải Uy

Người Thừa Kế - Thuyết Minh

Người thừa kế - Thuyết minh xoay quanh cuộc sống của những người làm trong ngành luật, điển hình là Trịnh Hạo và Thang Ninh.