shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Dick Shannon

Dick Shannon

Dick Shannon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Những Kết Thúc Khác: Sáu Cách Mới Để Chết Ở Mỹ - 01 - Perri Peltz - Matthew O'Neill - Guadalupe Cuevas - Dick Shannon

Những Kết Thúc Khác: Sáu Cách Mới Để Chết Ở Mỹ

Bộ phim tài liệu này đem đến cái nhìn thẳng thắn về những người mắc bệnh nan y, ghi lại những quyết định liên quan đến lựa chọn sử dụng hỗ trợ y tế vào lúc cuối đời và nêu lên các cách mà người ta có thể lựa chọn để đánh dấu sự ra đi của mình.