shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dịch Bách Thần

Dịch Bách Thần

Dịch Bách Thần: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, diễn viên
Đài Loan
Nhất Dạ Tân Nương - 01 - Viên Hạo - Triệu Chiêu Nghi - Dịch Bách Thần

Nhất Dạ Tân Nương

Không muốn trở thành phu nhân của hải tặc Tần Thượng Thành, Hoa Dung bỏ trốn trong ngày đại hôn nhưng Tần Thượng Thành nhất quyết theo đuổi nương tử.