VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Deon Taylor

Deon Taylor

Deon Taylor: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Ma Cà Rồng Hàng Xóm

Một gia đình da màu chuyển đến sống ở một khu mới vào đúng dịp lễ thanh trừng hàng năm của thành phố đó, khi mọi tội ác đều hợp pháp trong 12 giờ đồng hồ.