shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Demi Moore

Demi Moore

Demi Moore: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà - 01 - Gary Trousdale - Kirk Wise - Tony Jay - Demi Moore

Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà

​Câu chuyện về Thằng Gù liên quan đến một người du mục, trong một lần chạy trốn khỏi Frollo, bà ta mang theo đứa bé này.