shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Demetrius Shipp Jr.

Demetrius Shipp Jr.

Demetrius Shipp Jr.: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Thành Phố Tàn Khốc - 01 - RZA - Shameik Moore - Demetrius Shipp Jr. - Kat Graham

Thành Phố Tàn Khốc

Sau khi một cơn bão tàn phá nhà của họ, bốn người bạn nhờ vả một tay xã hội đen, và hắn cho họ một cơ hội để xoay chuyển tình thế - tiến hành một vụ cướp ngay ở trung tâm thành phố.