shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Deborah Scranton

Deborah Scranton

Deborah Scranton: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Chiến Khuyển: Bạn Tốt Nhất Của Người Lính - 01 - Deborah Scranton

Chiến Khuyển: Bạn Tốt Nhất Của Người Lính

Một bộ phim tài liệu đậm tính cá nhân về ba chú chó can đảm, nhấn mạnh mối quan hệ giữa các cựu binh và người bạn bốn chân của họ trong suốt cuộc đời.