shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ David Arquette

David Arquette

David Arquette: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Sát Nhân Mặt Cười - Happy Face Killer - 01 - Rick Bota - David Arquette - Gloria Reuben - Stefanie von Pfetten

Sát Nhân Mặt Cười - Happy Face Killer

Keith Jesperson đã tay sát hại 8 người phụ nữ trong vòng 5 năm. Sau mỗi vụ, kẻ sát nhân để lại 1 lá thư bệnh hoạn với dòng chữ nguệch ngoạc và một khuôn mặt cười.