VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đạo diễn Trương Dũng

Đạo diễn Trương Dũng

Đạo diễn Trương Dũng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Lấy Vợ Sài Gòn

Tài là một chàng trai tỉnh lẻ đem lòng yêu Nhung - cô tiểu thư Sài Gòn. Dù hai gia đình không môn đăng hộ đối nhưng cả hai vẫn quyết tiến đến hôn nhân.