VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Đạo diễn Lê Lộc

Đạo diễn Lê Lộc

Đạo diễn Lê Lộc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Nó Là Con Tôi

Em gái có thai nhưng bị người yêu ruồng bỏ, để bảo vệ em, người chị phải nhận đứa bé làm con mặc người đời dị nghị. Sau đó cô đâm chết kẻ gây rối cho em mình.