VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Danny Đỗ

Danny Đỗ

Danny Đỗ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Doctor Lof - Bác Sĩ Hạnh Phúc

Trải qua khó khăn để hòa nhập vào cộng đồng trong môi trường bệnh viện, bác sĩ thực tập tài năng nhưng mắc tự kỷ cuối cùng hiểu được hạnh phúc là sự chọn lựa.