VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Daniel Espinosa

Daniel Espinosa

Daniel Espinosa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

Mầm Sống Hiểm Họa

Một đoàn thám hiểm háo hức tìm kiếm một sinh vật trên sao Hỏa để nghiên cứu về sự sống, nhưng họ lại gặp nguy hiểm và bị tấn công bởi sinh vật đó.