shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Danica McKellar

Danica McKellar

Danica McKellar: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Nàng Viết Giáng Sinh

Kaleigh bị sa thải bởi tổng biên tập mới của tòa báo và trở về nhà chị gái ở Tahoe, để phụ giúp cửa hàng bánh khi Giáng sinh đang đến gần. Nhưng vị tổng biên tập lại xuất hiện để sửa sai.

Em, Anh Và Cây Giáng Sinh

Một công việc làm thêm sát kì nghỉ Giáng sinh tình cờ đưa Olivia đến một thị trấn nhỏ và gặp được tình yêu của đời mình.