shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đặng Vĩ Ân

Đặng Vĩ Ân

Đặng Vĩ Ân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Cung Tỏa Châu Liêm

Liên Nhi lọt vào mắt xanh của hoàng đế Ung Chính, trở thành Hi phi được sủng ái muôn phần nhưng cũng từ đây sóng gió liên tục ập đến với nàng.