shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đặng Kiện Hoằng

Đặng Kiện Hoằng

Đặng Kiện Hoằng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Hồng Kông

Phi Hổ 2 - Tiger Cubs II

Trong một nhiệm vụ giải cứu con tin Hàn Thao vô tình gặp được Chung Vĩ Ân. Hai người giúp đỡ nhau nhiều và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.