shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đặng Gia Giai

Đặng Gia Giai

Đặng Gia Giai: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Quyền Lực Vương Triều

Sau khi vào cung, Tôn Nhược Vi phò tá Chu Chiêm Cơ lên ngôi hoàng đế, giải cứu vương triều Đại Minh qua sóng gió, giữ thiên hạ thái bình

Hồi Lang Đình

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra khiến Viễn Tinh bị hủy dung. Trong lúc tuyệt vọng, cô gặp Trình Thạnh, đã cùng anh tìm ra chân tướng vụ hỏa hoạn