shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dane DeHaan

Dane DeHaan

Dane DeHaan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh

Mật vụ Valerian được chính phủ loài người cử đến trạm không gian Alpha. Từ đây, anh phát hiện âm mưu hủy diệt Trái đất nên đã tìm cách ngăn cản

Sức Mạnh Vô Hình

Trong một lần khám phá lòng đất, ba cậu học sinh bị một đối tượng vô hình tác động và có được sức mạnh siêu nhiên. Họ sẽ làm gì với sức mạnh ấy?