shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dan Fogler

Dan Fogler

Dan Fogler: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Sinh Vật Huyền Bí: Những Tội Ác Của Grindelwald

Grindelwald trốn thoát và Albus Dumbledore tìm đến sự giúp đỡ của học trò cũ Newt Scamander, và anh đã đồng ý mà không nhận ra những mối nguy hiểm trước mắt.