shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đàm Vịnh Lân

Đàm Vịnh Lân

Đàm Vịnh Lân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Nhất Kế Nhì Tài

Ray là một tay cờ bạc xuất chúng, trước nay chưa khó khăn nào có thể làm khó anh. Thử thách chỉ đến khi anh nhận được lời khiêu chiến của Mắt Hổ.