shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đàm Lãng Xương

Đàm Lãng Xương

Đàm Lãng Xương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông
Chàng Miêu Phiêu Bạt 2 - 01 - Đàm Lãng Xương - Trịnh Tắc Sĩ - Giang Mỹ Nghi - Miêu Kiều Vỹ - Đường Ninh - Hà Gia Kính

Chàng Miêu Phiêu Bạt 2

Chàng Miêu phiêu bạt 2 kể về chàng Miêu mập Vương Gia Bảo đã cam chịu việc bị thất nghiệp. Sau đó cứ trượt dài trong nỗi đau của bản thân.