VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đàm Húc

Đàm Húc

Đàm Húc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hoắc Nguyên Giáp 2019

Không chấp nhận cảnh triều đình hỗn loạn, dân chúng bị bóc lột, Hoắc Nguyên Giáp đã dùng tài năng võ thuật của mình để vùng lên chiến đấu bảo vệ non sông.