shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Cynthia Wade

Cynthia Wade

Cynthia Wade: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhà sản xuất
Mỹ
Thứ Hai Ở Racine - 01 - Cynthia Wade

Thứ Hai Ở Racine

Được truyền cảm hứng từ mẹ mình, một bệnh nhân ung thư, hai chị em là chủ của một tiệm làm đẹp tại New York đã phục vụ miễn phí cho các bệnh nhân ung thư một lần mỗi tháng vào thứ Hai.