shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Cynthia Nixon

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Stockholm, Pennsylvania - 01 - Nikole Beckwith - Saoirse Ronan – Cynthia Nixon – Jason Isaacs

Stockholm, Pennsylvania

Stockholm, Pennsylvania kể về hành trình của cô gái Leia bị bắt cóc 17 năm về trước lúc chỉ mới 4 tuổi đã trở về với cha mẹ ruột. Cô gái cố gắng bắt nhịp với gia đình hiện tại.