shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Cung Chính Diệp

Cung Chính Diệp

Cung Chính Diệp: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Hồi Lang Đình - 01 - Lý Nhã Thao - Đặng Gia Giai - Trương Tân Thành - Cung Chính Diệp - Lương Ái Kì - Vương Diễm - Tiền Ba - Thiệu Binh - Trần Tử Hàm

Hồi Lang Đình

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra khiến Khương Viễn Tinh bị hủy dung. Trong lúc tuyệt vọng, cô gặp được Trình Thạnh và đã cùng anh tìm ra chân tướng vụ hỏa hoạn năm nào.