shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Cung Bội Bật

Cung Bội Bật

Cung Bội Bật: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám - 01 - Diêu Đình Đình - Lâm Canh Tân - Đàm Tùng Vận - Bạch Băng - Cung Bội Bật - Lưu Sướng - Tô Hâm - Vương Tú Trúc

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Cặp đôi oan gia ngõ hẹp giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) cùng chàng tổng tài bá đạo khó tính Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân).