shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Corey Stoll

Corey Stoll

Corey Stoll: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Người Kiến

Scott Lang vừa ra tù, lại còn thất nghiệp, ngựa quen đường cũ, anh ta đột nhập vào nhà của tiến sĩ Hank Pym và lấy được một bộ đồ kì lạ.