VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Colin Goh

Colin Goh

Colin Goh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Á

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Đang trong cảnh túng quẫn, một người đàn ông bất ngờ trúng xổ số. Tưởng đâu sẽ đem lại may mắn cho gia đình, nào ngờ nó lại dẫn đến một loạt những rắc rối và bi kịch cho họ.