shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chu Lệ Kỳ

Chu Lệ Kỳ

Chu Lệ Kỳ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu - The Virtuous Queen Of Han - 01 - Lưu Gia Hào - Trần Phẩm Tường - Vương Lạc Đan - Từ Chính Khê - Lâm Phong - Chu Lệ Kỳ

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu - The Virtuous Queen Of Han

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu kể về cuộc đời của Hiếu Vũ Tư Hoàng hậu Vệ Tử Phu, một nhân vật có thật sống vào thời Hán Vũ Đế của nhà Hán.