shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chu Gia Kỳ

Chu Gia Kỳ

Chu Gia Kỳ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh - 01 - Lâm Kha - Tôn Di - Bạch Kính Đình - Chu Gia Kỳ

Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh

Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Lý Lạc Thư, cùng câu chuyện tình cảm với người chị gái kết giao là Sơ Dao.