VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chopper Bernet

Chopper Bernet

Chopper Bernet: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Tuấn Mã Dòng Cimarron

Một chú ngựa hoang bị bắt để phục vụ cho quân đội. Cả quá trình, cậu luôn nỗ lực chống lại sự thuần hoá của con người với mong muốn được trở về quê hương.