shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Choi Joon Bae

Choi Joon Bae

Choi Joon Bae: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Mouse: Kẻ Săn Người - Mouse

Viên cảnh sát chính trực Jung Ba Reum kết hợp với cảnh sát hình sự Go Moo Chi cùng nhau tìm ra kẻ săn người mắc bệnh rối loạn nhân cách.