shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Choi Gwi Hwa

Choi Gwi Hwa

Choi Gwi Hwa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Thiếu Gia Kỹ Phường

Một kỹ nam ở triều Joseon đã phải lòng cô tiểu thư Hae Won nhưng giai cấp của họ quá khác biệt. Liệu họ có vượt qua định kiến để ở bên nhau?