VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chinatsu Akasaki

Chinatsu Akasaki

Chinatsu Akasaki: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhật Bản

Hội Chứng Chunibyo: Chấp Nhận Tôi

Sắp sửa bước vào độ tuổi 18, Rikka bắt đầu hành trình tìm kiếm nhân dạng bản thân, nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ giữa bản thân và Yuuta.