VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chi Bảo

Chi Bảo

Chi Bảo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Dòng Sông Huynh Đệ

Người cha vì tin lời thầy bói, thiên vị con cả, ghét bỏ ba đứa con còn lại, để rồi cay đắng nhận ra người con cả vốn được kỳ vọng, đã đánh mất đạo làm người.