shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Châu Gia Hán

Châu Gia Hán

Châu Gia Hán: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Last Madame

Một nhân viên ngân hàng thành công nhưng lạnh lùng ở Hong Kong (TQ) trở lại Singapore để quyết định số phận căn nhà cô được thừa kế từ bà cố, nhưng lại khám phá ra một lịch sử đầy phức tạp và gây tranh cãi.