shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Châu Gia Di

Châu Gia Di

Châu Gia Di: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Bác Sĩ Nhi Khoa

Một nhóm bác sĩ nhi khoa dốc hết sức mình để chữa trị cho bệnh nhân, chung sức xây dựng Trung tâm nhi đồng đầu tiên tại Hồng Kông.

Danh Sách Đen - The Menu

Vì tổng biên tập ham lợi nhuận, ba nữ phóng viên phải viết điều họ không muốn. Phim mô tả những sâu mọt len lỏi vào báo chí chính thống Hồng Kông