shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Châu Dã

Châu Dã

Châu Dã: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Sơn Hà Lệnh - Word of Honor

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên nhai khách của Priest, viết về tình cảm giữa Tử Thư và Khách Hành với ân oán giang hồ, đấu tranh phe phái