shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chana Kraprayoon

Chana Kraprayoon

Chana Kraprayoon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan

Hai Thế Giới

Duen và Pit có vẻ ngoài giống hệt nhưng là 2 cuộc đời trái ngược. Duen đố kị với Pit, phá hoại tình yêu của chị nhưng Pit luôn yêu thương em