VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Chakrit Yamnam

Chakrit Yamnam

Chakrit Yamnam: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, Diễn viên
Thái Lan

Nàng Wanthong

Mặc dù tài trí hơn người nhưng nàng Wanthong lại dây dưa vào mối quan hệ rắc rối với hai người đàn ông. Từ đây cuộc đời nàng hoàn toàn thay đổi, bi kịch ập đến.