shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Chae Yeo Joon

Chae Yeo Joon

Chae Yeo Joon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Hàn Quốc
undefined - 01 - Chae Yeo Joon - Jung Da Eun – Oh Seung Hoon – Son Woo Hyun

Tinh Thần Thượng Võ

Chae Yeong có bố mở võ đường Karate. Cô đã gặp Jong Goo, một chàng trai trẻ với trái tim công lý, và Hae Seong, một cậu du côn chán cuộc sống cũ.