shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Cha In Pyo

Cha In Pyo

Cha In Pyo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Đại Dịch Cúm - 01 - Kim Sung-Su - Jang Hyuk – Soo Ae – Cha In Pyo

Đại Dịch Cúm

Đại Dịch Cúm kể về sự bùng phát của chủng H5N1 đột biến gây chết người trong vòng 36 giờ từ khi ủ bệnh, khiến cho thành phố rơi vào hỗn loạn phong tỏa.

Gia Đình Veston - 02 - Hwang In Hyuk - Cha In Pyo – Choi Won Young – Jo Yoon Hee – Lee Dong Gun – Ra Mi Ran – Oh Hyun Kyung

Gia Đình Veston

Gia Đình Veston xoay quanh mối quan hệ tình bạn, tình yêu và sự thành công của những người đàn ông làm việc cho Tập đoàn may lâu đời nhất Hàn Quốc.