shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Cao Hàn

Cao Hàn

Cao Hàn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Ngọc Lâu Xuân

Lâm Thiếu Xuân lâm cảnh cùng cực sau khi cha bị vu oan. Nàng nên duyên với Tôn Ngọc Lâu nhưng phát hiện kẻ hãm hại cha chính là người nhà họ Tôn