shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
C. C. H. Pounder

C. C. H. Pounder

C. C. H. Pounder: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên

Tẩy Chay

Bộ phim do HBO sản xuất dựa trên vụ tẩy chay dịch vụ xe buýt kéo dài trong 13 tháng ở Alabama sau khi một người phụ nữ da màu từ chối nhường ghế của mình cho một người da trắng.