shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Bryan Storkel

Bryan Storkel

Bryan Storkel: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn

Thực Trạng Thể Thao: Tính Bạo Lực Cố Hữu

Bộ phim tài liệu khám phá các môn thể thao đối kháng qua mối quan hệ của hai cặp bố con.