shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Brenton Thwaites

Brenton Thwaites

Brenton Thwaites: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Úc
Người Truyền Ký Ức - 01 - Brenton Thwaites - Meryl Streep - Katie Holmes

Người Truyền Ký Ức

Cậu bé Jonas lớn lên trong 1 xã hội hoàn hảo nơi mọi đau khổ và cảm xúc bị xóa bỏ. Jonas được chọn nhận nhiệm vụ từ người truyền ký ức hiện thời bảo vệ cộng đồng khỏi nỗi đau