shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Brenda Chapman

Brenda Chapman

Brenda Chapman: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Công Chúa Tóc Xù

Vì không thích hôn nhân sắp đặt, công chúa tóc xù Merida bỏ vương quốc ra đi. Dọc đường, cô gặp mụ phù thủy già và rơi vào nguy hiểm.