shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Brandon Soo Hoo

Brandon Soo Hoo

Brandon Soo Hoo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Ứng Dụng Ma

Ngay sau khi kích hoạt một ứng dụng trên điện thoại từ một lời mời, một nhóm 5 bạn trẻ bắt đầu bị quấy nhiễu và bị hành hạ từng người.