shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Brandon Soo Hoo

Brandon Soo Hoo

Brandon Soo Hoo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Ứng Dụng Ma - 01 - Abel Vang - Alexis G. Zall - Brandon Soo Hoo - Bonnie Morgan

Ứng Dụng Ma

Ứng Dụng Ma xoay quanh câu chuyện về một nhóm 5 bạn trẻ nhận được lời mời tải về một ứng dụng có tên là Mister Bedevil với chức năng tương tự như Siri. Nhưng ngay sau khi được kích hoạt, Mister Bedevil đã bắt đầu quấy nhiễu và hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần từng người trong nhóm bạn, buộc họ phải đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau để cùng giúp nhau vượt qua được cơn ác mộng kinh hoàng này.