shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Brad Turner

Brad Turner

Brad Turner: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ
Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 1 - 01 - Jonathan Mostow - Jack Bender - Paul Holahan - Sergio Mimica-Gezzan - Michael Katleman - Brad Turner - Rhona Mitra - Adam Baldwin - Charles Parnell - Sam Spruell - Travis Van Winkle

Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 1

Thủy thủ đoàn tàu USS Nathan James đóng quân tại Bắc cực cùng hai nhà virus học để tìm kiếm nguồn gốc của một virus chết người.