shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bobby Soto

Bobby Soto

Bobby Soto: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Người Thu Thuế - 01 - David Ayer - Bobby Soto - George Lopez

Người Thu Thuế

David và Creeper là “người thu thuế” cho một trùm tội phạm tên là Phù thủy, nhưng khi kẻ thù của của ông ta trở lại, David nhận ra mình phải bảo vệ thứ quan trọng nhất với anh - gia đình.